Про правові основи діяльності молодіжної ради

Про правові основи діяльності молодіжної ради

2021-10-05 18:53:07

Про правові основи діяльності молодіжної ради

Поговоримо із директором Стрийського місцевого центру                            з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин.

Пані Маріє, скажіть будь ласка, що таке молодіжна рада?

Сутність поняття  молодіжної ради містить у собі кілька характерних складових. По перше, це консультативно-дорадчий орган. До його складу  можуть входити лише громадяни України, які за віковим критерієм належать до категорії «молодь». Нагадаю що за нині діючим законодавством молодь – це молоді особи - особи віком від 14 до 35 років. Важливою є ще одна ознака- молодіжна рада може утворюватися, зокрема, при місцевій раді: сільській, селищній чи міській. Важливо, що молодіжна рада є інструментом місцевої демократії.

Якою є її мета утворення?

 Залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на рівні відповідної територіальної громади -саме такою є її мета утворення.

Розкажіть будь ласка детальніше, хто може входити до складу молодіжної ради?

Це дуже важливе питання, яке передбачає комплексну відповідь. До складу  молодіжної ради можуть входити, як ми уже попередньо з’ясували,  громадяни України, вік яких є від 14 до 35 років, які є представниками:

  •  громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики. Вони повинні бути зареєстровані в установленому порядку та/або провадити свою діяльність на території відповідної місцевої ради;
  • закладів освіти. Їхні кандидатури повинні бути подані учнівським або студентським самоврядуванням навчального закладу.

Окрім цього, до складу молодіжної ради також можуть входити делеговані жителі відповідної територіальної громади. За умови, якщо молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, яка сформована місцевою радою.

Звертаю увагу на існуюче обмеження:  до складу молодіжної ради може бути обрано лише по одному представникові від кожного інституту громадянського суспільства, який заявив своє бажання висувати кандидатуру до складу молодіжної ради.

Яким чином формується склад молодіжної ради?

 Склад молодіжної ради формується на установчих зборах. Відбувається це шляхом рейтингового голосування за кожного кандидата, який особисто присутній на цих установчих зборах.

Яка може бути максимальна кількість членів молодіжної ради?

Зауважу, що саме установчі збори вирішують про те, який буде кількісний склад молодіжної ради. Однак, він не може становити більше як 35 осіб.

Який термін повноважень молодіжної ради?

Два роки - таким є строк повноважень складу молодіжної ради.

Думаю, що логічним буде запитання: чим може займатися молодіжна рада?

Залежно від потреби та від компетентності її представників молодіжна рада, зокрема, може:

- проводити аналіз ефективності здійснення повноважень місцевою радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

-подавати місцевій раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади;

- розробляти для місцевої ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд місцевої ради не рідше ніж двічі на рік;

- здійснювати громадський контроль за урахуванням місцевою радою пропозицій та зауважень молодіжної ради;

- проводити попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

- брати участь у розробленні проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

- розробляти разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому рівні, а також надавати висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді;

- сприяти залученню цільового фінансування на виконання різних молодіжних програм;

- розробляти та впроваджувати механізми взаємодії місцевої ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

- підтримувати та організовувати заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;

- подавати місцевій раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

- інформувати громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення. Більше того, молодіжна рада повинна оприлюднювати щорічний звіт про свою роботу.

Як і будь який інший консультативно-дорадчий орган, молодіжна рада, очевидно, має певні права. Опишіть їх будь ласка.

Із визначеного спектру прав, які має молодіжна рада, я  назву лише деякі. Так, молодіжна рада має право:

- отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, яка необхідна для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

- організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради.

Ми продовжимо розмову із Марією Николаїшин щодо існуючих інструментів місцевої демократії.

Детальніше для отримання безоплатної правової допомоги Ви можете звернутися до бюро правової допомоги  у зручний для Вас спосіб:

*зателефонувавши: 068 61 70 988 (Дрогобицьке бюро правової допомоги)

 *надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

 *надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail:  drohobych@legalaid.lviv.ua (Дрогобицьке бюро правової допомоги)

  * залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян.  Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Дрогобич,                               вул. Л. Українки, 70.

* Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

 

Андрій Вовк

 

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар