Гомін Галичини
Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру

Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру

2021-02-10 14:59:44

Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру

Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» консультує фахівчиня відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги   Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Билень.

 

Пані Наталю, чому саме цю тему Ви обрали?

       Уміння отримати  відповідну інформацією зі спеціалізованих джерел, розуміти їхні основні функції та знати алгоритм застосування здобутих відомостей на даний час відіграє ключову роль у нашому нестримному (швидкоплинному) леті життя, яке наповнене суцільними змінами. Консультуючи клієнтів, ми часто бачимо, що багато з них, навіть, якщо знають про існування таких ресурсів, то не вміють отримати необхідну інформацію. Тому вважаємо, що корисним для наших читачів буде  знайомство із Порядком користування відомостями Державного земельного кадастру

Скажіть будь ласка, чи можемо відомості Державного земельного кадастру вважати офіційними та достовірними?

Так, відомості Державного земельного кадастру є офіційними. Звертаю увагу, що вони вважаються об'єктивними та достовірними, коли інше не доведено судом. Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості:                          - про геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру;

- про кадастрове зонування земель у межах території України;

- про об'єкти Державного земельного кадастру.

У якій формі можна отримати відомості з Державного земельного кадастру?

Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

 •  витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;
 • довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
 • викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану); копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру;
 • відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

На сьогодні є актуальним отримання даних в електронній формі. Чи є така можливість у заявника щодо відомостей з Державного земельного кадастру?

Заявник за власним бажанням може отримати відомості Державного земельного кадастру двома шляхами:

- в електронній формі через Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, за умови електронної ідентифікації особи, використовуючи кваліфікований електронний підпис;

- у паперовій формі.

Звертаю увагу, що відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи електронній формі, мають однакову юридичну силу.

Який перелік документів повинен подати заявник для отримання відомостей у паперовій формі?

Заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору, адміністратору центру надання адміністративних послуг або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування (якщо надання таких відомостей здійснюється таким центром або виконавчим органом органу місцевого самоврядування):

 • заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 • документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного земельного кадастру, крім випадків, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр»;
 • документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).

Протягом якого терміну розглядається заява про отримання відомостей з Державного земельного кадастру?

Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка надає відомості з Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви надає заявнику запитуваний документ або мотивовану відмову в наданні такого документа. Важливо, що  у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру, такий надається   у день надходження заяви. Витяг з Державного земельного кадастру в електронній  формі  надається в режимі реального часу.

      Чи передбачені чинним законодавством підстави для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру ?

      Так, ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» визначено такі випадки:

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;
 • документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Зазначаю, що така відмова надається у формі повідомлення.

Які саме дані містить витяг з Державного земельного кадастру та чи зазначаються в ньому персональні дані?

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, які внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.. Також за бажанням заявника у цьому витягу можуть бути зазначені відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Складовою частиною витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання із кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Наголошую, що витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається без персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата народження фізичної особи), у разі подання відповідної заяви третьою особою та із персональними даними у разі подання відповідної заяви суб’єктом персональних даних.   

Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається без використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр. Обов’язковим атрибутом витягу є QR-код, що містить інформацію про документ.

         Чи є правомірною вимога нотаріусів про витяг з Державного земельного кадастру?

Отримання нотаріусами витягу з Державного земельного кадастру є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складання заповітів).

 Чи передбачена чинним законодавством  плата за надання відомостей з Державного земельного кадастру?

      За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір:

      1) за витяг з Державного земельного кадастру про:

- земельну ділянку - 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- обмеження у використанні земель - 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- землі в межах адміністративно-територіальних одиниць - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

     2) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

      3) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

      4) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру, - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

      Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга. Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений з 1 січня 2021 року у розмірі  2 270 грн -  для працездтаних осіб.

Чи стягуються додаткові кошти за надання відомостей з Державного земельного кадастру?

Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.

Скажіть будь ласка, слід шукати відповіді на ці питання, які ми обговорили?

Дані питання регулюють, зокрема, такі нормативно - правові акти: Закон України «Про Державний земельний кадастр» та постанова КМУ № 1051 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Ми продовжимо співпрацю із фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надалі надаватимемо консультації у сфері земельних відносин.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання  безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

*зателефонувавши: 068 61 70 988 (Дрогобицьке бюро правової допомоги)

 *надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

 *надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail:  drohobych@legalaid.lviv.ua (Дрогобицьке бюро правової допомоги)

  *  Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Дрогобич,                        вул. Л. Українки, 70.

* Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Андрій Вовкун

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар