Куди звернутися громадянину, щоб скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора?

Куди звернутися громадянину, щоб скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора?

2021-01-27 17:54:31

Куди звернутися громадянину, щоб скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора? Куди звернутися громадянину, щоб скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора?    Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» консультує головний спеціаліст Трускавецького бюро правової допомоги  Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Софія Кілівнік. Тема консультації: яким чином можна скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора?   Скажіть будь ласка, пані Софіє, на які нормативно –правові акти можна опиратися громадянину для того, щоб знайти відповідь на поставлене питання? Відповідь на дане питання врегульовується, зокрема, такими нормативно–правовими актами: Цивільним кодексом України; Законом  України «Про Державний земельний кадастр»» Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету міністрів України № 1051 від 17 жовтня 2012 р.    Куди можна оскаржити рішення державного кадастрового реєстратора? Якщо Ви вважаєте, що ваші права порушено, можете оскаржити відповідні дії чи рішення державного кадастрового реєстратора до територіального органу Держгеокадастру або до суду. Які скарги розглядає Держгеокадастр?  Держгеокадастр розглядає скарги: 1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір); А територіальні органи Держгеокадастру розглядають скарги: 1) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру; 2) щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення; 3) на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії). Протягом якого часу можуть бути оскаржені рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора? Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. Строк розгляду та вирішення скарги Держгеокадастром та його територіальними органами становить 30 календарних днів з дня її надходження в письмовій формі з обґрунтуванням продовження строків не пізніше ніж за три робочих дні до останнього дня  визначеного строку. У разі коли розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності Державного кадастрового реєстратора, а також залучення скаржника чи інших осіб, Держгеокадастр та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржнику. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з дня її надходження. Важливо, що днем надходження скарги вважається день її отримання Держгеокадастром або його територіальним органом з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, електронною поштою або під час особистого звернення скаржника (його представника), а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті. Звертаю увагу, що у разі, коли останній день строку для подання скарг припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем. Опишіть будь ласка вимоги до скарги. Скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру подається особою, яка вважає, що її права порушено (її представником), у паперовій формі під час особистого звернення чи шляхом надсилання поштового відправлення або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи шляхом надсилання на адресу офіційної електронної пошти Держгеокадастру та повинна містити: 1) найменування органу, до якого подається скарга; 2) повне найменування/ прізвище, ім’я та по батькові скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування/ прізвище, ім’я та по батькові представника скаржника, якщо скарга подається представником; 3) реквізити рішення, яке оскаржується, зміст оскаржуваної дії чи бездіяльності; 4) зміст вимог скаржника та їх обґрунтування; 5) у разі потреби до скарги додаються документи, необхідні для їх розгляду, або їх копії; 6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги - у разі подання скарги у паперовій формі, або кваліфікований електронний підпис - у разі подання скарги в електронній формі. Скарга на рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру розглядається теж відповідно до цього Порядку. Чи може скаргу подавати представник скаржника? Так, звичайно, може. Водночас зауважую, якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку. Яке рішення може бути прийняте за результатами розгляду скарги? За результатами розгляду скарги Держгеокадастр та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про: 1) відмову у задоволенні скарги; 2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про: скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки; внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором; надання відомостей Державного земельного кадастру; тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру; анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру; притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру; 3) залишення скарги без розгляду. Рішення щодо анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадаструприймаються виключно Держгеокадастром. У рішенні Держгеокадастру чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися кілька шляхів задоволення скарги. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Рішення, щодо внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором; тимчасового блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру  виконуються у строки, передбачені законодавством, починаючи з наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації земельної ділянки, виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру та сплата адміністративного збору не вимагаються. Наголошую, що адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішень, щодо анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру; притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру  забезпечує їх негайне виконання. Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру триває протягом часу, необхідного для прийняття Держгеокадастром остаточного рішення за результатами розгляду відповідної скарги. Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру припиняється шляхом поновлення або анулювання такого доступу за рішенням Держгеокадастру. Назвіть підстави, за яких Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику. Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику, якщо: 1) скарга подана особою, яка не має на це повноважень; 2) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених  Порядком; 3) є рішення цього органу з того самого питання; 4) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника; 5) закінчився встановлений  Порядком строк подання скарги. За якої умови Держгеокадастр та його територіальні органи можуть відмовити у задоволенні скарги?  Держгеокадастр та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо: 1) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін; 2) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав; 3) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу. Зазначаю, що рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора Ви також можете оскаржити до суду в порядку адміністративного судочинства шляхом подачі позовної заяви (з дотриманням вимог) «Про скасування рішення Державного кадастрового реєстратора» до відповідного адміністративного суду.       Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Детальніше для отримання безоплатної правової допомоги Ви можете звернутися до місцевого центру  у зручний для Вас спосіб: *зателефонувавши: 068 61 70 988 (Дрогобицьке бюро правової допомоги)  *надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/  *надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail:  drohobych@legalaid.lviv.ua (Дрогобицьке бюро правової допомоги)   * залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян.  Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Дрогобич,  вул. Л. Українки, 70. * Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php  

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар