Що робити, коли на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності за іншою особою?

2018-08-30 20:44:41

Що робити, коли на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності за іншою особою?

Ми і надалі у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» спільно із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжуємо серію консультативних статей у сфері земельних правовідносин. Сьогодні консультацію надає директор цієї установи Марія Николаїшин. 

Якщо на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності за іншою особою тоді слід звертатися:

 - або до суду за захистом свого порушеного права з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав;

- або до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації з проханням скасувати відповідну реєстраційну дію.

Пані Маріє, скажіть будь ласка, які скарги розглядає ця комісія?

Ця Комісія розглядає скарги на:

- рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

- на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України (Головні територіальні управління юстиції в областях та м. Києві).

Звертаю увагу читачів, що така скарга подається не пізніше 60 днів з моменту

прийняття рішення, яке оскаржується, або з дня, коли особа дізналась чи могли дізнатися про порушення своїх прав.

З яких реквізитів має складатися цей документ?

Спочатку зазначаємо повне найменування (ім'я), місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), адреса для листування, засоби зв’язку (номер телефона та/або електронна адреса) найменування (ім'я) представника, якщо скарга подається представником. У скарзі можна передбачити бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді скарги, а також вказати, в який спосіб скаржник та/або представник бажає отримати повідомлення про розгляд скарги по суті (в один з таких способів: телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі); шляхом перегляду оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту; засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах, що додаються до скарги). Слід також вказати номер та дату прийняття рішення державного реєстратора, яке оскаржується, зміст оскаржуваного рішення (яким реєстратором прийнято рішення та з яких підстав) та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника. Описати, чому скаржник вважає, що його права порушені.

Обов’язково додати фразу «відомості про наявність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав відсутні».   У разі наявності (виявлення наявності під час розгляду скарги) судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав, Комісія відмовляє у розгляді скарги без розгляду її по суті. Скаргу необхідно підписати та зазначити дату її складання. У разі подання скарги представником, обов’язково додати довіреність на представництво інтересів чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копію такого документу, засвідченого в установленому порядку. Додати до матеріалів скарги засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника внаслідок прийняття рішення про державну реєстрацію (за наявності). При засвідченні копій документів, що додаються до скарги, на таких копіях проставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище,  відмітка «Згідно з оригіналом», дата засвідчення копії. В разі подачі скарги від юридичної особи на копіях проставляється печатка (за наявності). Скарга, подана без урахування вищевказаних вимог Комісією по суті не розглядається.

У якому випадку може бути відмовлено у розгляді скарги?

Може бути відмовлено у розгляді скарги чи відмовлено у задоволенні скарги у таких випадках:

- скарга не відповідає вимогам, які прописані у законі (викладені вище);   - якщо наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

- у випадку, якщо наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмету спору. Якщо відповідач визнав позов, чи між конфліктуючими сторонами була затверджена мирова угода;

-якщо в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

- якщо скарга подана особою, яка не має на це повноважень. Особа повинна підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення;

- якщо закінчився встановлений законом строк подачі скарги (60 днів з моменту прийняття рішення державним реєстратором, або ж 60 днів з того моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про цей факт);

- якщо розгляд порушених у скарзі питань не належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Звертаю увагу, що розгляд скарг щодо державної реєстрації, яка була вчинена на підставі рішення суду, не відноситься до повноважень Міністерства юстиції.

Який термін розгляду скарги?

Загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з моменту надходження скарги до Міністерства юстиції України. При цьому скарга може бути відкликана на будь-якому етапі її розгляду Комісією.

Чи можна оскаржити рішення Комісії?

Так, якщо особа, яка звернулась зі скаргою, не згодна з рішенням, вона може звернутись до суду.

А на завершення нагадуємо, що на Дрогобичині  з першого вересня 2016 року працюють три  відділи – бюро правової допомоги, спеціалісти яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Окрім того у бюро відвідувачі зможуть скористатися такою послугою, як доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Фахівці бюро працюють за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.

Марічка Бойко

джерело: власне