Урядом схвалено законопроект щодо трансфертного ціноутворення

Урядом схвалено законопроект щодо трансфертного ціноутворення

2014-12-20 19:59:04

Урядом схвалено законопроект щодо трансфертного ціноутворення

Під час засідання Кабінету Міністрів України у середу, 17 грудня, ухвалено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням)».

Норми Податкового кодексу щодо контролю за трансфертним ціноутворенням потребують змін в частині приведення до вимог Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб.

Крім того, ухвалення проекту є однією з умов  програми стратегічних та інституційних реформ Світового банку в Україні «Позика на політику розвитку».

Над документом працювала окрема робоча група, до складу якої входили представники аудиторських компаній, банківського сектору та центральних органів виконавчої влади. Також даний законопроект був предметом дослідження технічної місії МВФ та експертів Світового банку.

Законопроектом запроваджується принцип «витягнутої руки», що є основним стандартом для трансфертного ціноутворення та змінюється основна мета трансфертного ціноутворення з визначення звичайної ціни на «визначення зіставності умов у контрольованих операціях, виходячи з принципу «витягнутої руки», надано визначення методів згідно з рекомендаціями ОЕСР та вдосконалено механізм обрання методу трансфертного ціноутворення.

Контролюючому органу надано право застосовувати інші методи визначення ціни контрольованих операцій, лише якщо він обґрунтує, що застосований платником податків метод не дає змогу визначити, що ціна в контрольованій операції відповідає принципу «витягнутої руки».

Ліквідовано схеми оптимізації оподаткування через штучне зменшення суми операції з одним контрагентом менше 50 млн. грн. на рік. Для застосування трансфертного ціноутворення законопроектом визначено сукупний обсяг доходу платника більше 20 млн. грн. та одночасно передбачено, що операції повинні перевищувати 1 млн. грн.

З метою запобігання виходу платників податків з-під дії контролю за трансфертним ціноутворенням пропонується визнати контрольованими господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів та операції за участю одного або декількох непов'язаних посередників, якщо така операція підлягала б контролю без участі посередників та/або посередник (и) не виконують істотних функцій / ризиків.

До контрольованих операцій також включено господарські операції з пов’язаними особами – резидентами, що мають постійне представництво (представництва).

Передбачено використання медіани, якщо ціна в контрольованій операції або відповідний показник рентабельності контрольованої операції знаходиться поза межами діапазону цін (рентабельності), замість мінімального/ максимального значення діапазону.

Значні обсяги інформації про контрольовані операції, що має опрацювати фіскальна служба потребують збільшення терміну проведення перевірок. Відповідно до рекомендацій ОЕСР та пропозицій Світового банку такий термін збільшено з 6 до 18 місяців з можливістю продовження ще на 12 місяців у разі необхідності.

Скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації. Платники податків та податкові органи зобов’язані використовувати інформаційні джерела, що є загальнодоступними та дають можливість отримати вищий рівень співставності комерційних та фінансових умов операції.

Уніфіковано та спрощено  звітність про контрольовані операції.  Форма Звіту про контрольовані операції визначена не лише для великих платників податків, як в діючій редакції Податкового кодексу, а й для інших платників податків, що здійснюють контрольовані операції. Крім того, звіт про контрольовані операції подають лише платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. грн. (без урахування ПДВ). Решта платників податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов'язані надавати спрощену інформацію одночасно із поданням декларації з податку на прибуток  як додаток до неї.

Запроваджено  штрафні санкції за не включення контрольованої операції у звіт у розмірі 1% від суми операцій, що не були задекларовані в звіті, але не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати за всі не задекларовані операції та 3 % від суми операцій, щодо яких не була  подана документація.

Скасовано преференції для окремого переліку товарів згідно кодів УКТЗЕД та до 1 січня 2017 року для визначення найбільш співставної ціни товарів по принципу «витягнутої руки» пропонується використовувати середню ціну таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарних бірж для кожної групи товарів визначає Кабінет Міністрів України. Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, транспортних та інших витрат, передбачених у контракті.

Джерело:

Міністерство фінансів України

джерело: Дебет Кредит


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар