Процедура визнання фізичної особи недієздатною

Процедура визнання фізичної особи недієздатною

2022-10-29 11:08:03

Процедура визнання фізичної особи недієздатною

Процедура визнання фізичної особи недієздатною

Сьогодні консультує з цього питання директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

Пані Маріє, скажіть будь ласка, коли фізична особа може бути визнана недієздатною?

За умови, якщо фізична  особа внаслідок хронічного,  стійкого психічного розладу не  здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, тоді вона може бути визнана судом недієздатною.

Поясніть будь ласка, як відбувається розгляд таких справ.

Тут є цікава специфіка. Так, ці справи суд обов’язково розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, і представника органу опіки та піклування. Це зазначено у статті 299  Цивільного процесуального кодексу України. Водночас, враховуючи стан здоров’я особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, розгляд такої  справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в якому перебуває ця особа. Причому, про це суд обов`язково зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі. Наголошую, що суд може також призначити експертизу для того, аби визначити фактичну можливість такої особи з’явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи.

Хто у цьому випадку оплачує судові витрати?

Судові витрати у справах про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи відносяться на рахунок держави. Однак, є важлива, як на мене, норма цієї ж статті, яка стосується недобросовісних заявників. Якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, тоді всі судові витрати стягує із нього. Більше того, фізична  особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від заявника її відшкодування.

У разі, якщо особа визнається недієздатною або обмежено дієздатною, хто тоді здійснює її догляд?

Коли суд ухвалив рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (у тому числі обмеження або позбавлення права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фізичної особи недієздатною, тоді також встановлює над нею опіку або піклування. Причому,  за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна.

Чи може суд прийняти рішення про зміну опікуна?

Так, суд може звільнити від повноважень піклувальника чи опікуна як за заявою органу опіки та піклування так і за заявою особи, яка призначена піклувальником або опікуном. Причому, відбувається це у місячний строк. Водночас, за поданням органу опіки та піклування призначається опікуном чи піклувальником інша особа. Про це суд постановляє ухвалу. Окрім того, суд за заявою особи, над якою встановлено піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника. Про це так суд постановляє ухвалу.

Звертаю увагу наших читачів на цікавій нормі: строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. У такому випадку, коли цей термін підходить до завершення, у разі, якщо особа не одужала, продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, і це підтверджено відповідним висновком судово-психіатричної експертизи, тоді  слід подати клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною. Його має право подати опікун чи представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку. Таке клопотання суд зобов’язаний розглянути до закінчення строку його дії.

З якого часу особа вважається недієздатною?

З часу набрання законної сили рішенням суду фізична особа визнається недієздатною. Водночас, звертаю увагу на таку важливу норму: суд з урахуванням висновку  судово-психіатричної  експертизи  та  інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у  своєму  рішенні  день,  з якого фізична особа визнається недієздатною за умови, якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу,  договору або іншого правочину.

Якими є правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною?

Є такі  правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною:

  • над такою особою встановлюється опіка;
  • недієздатна  фізична особа не має права вчиняти будь-якого
    правочину;
  • правочини  від  імені  недієздатної фізичної особи та в її
    інтересах вчиняє її опікун;
  • відповідальність за шкоду,  завдану недієздатною  фізичною
    особою, несе її опікун.

Чи можна поновити цивільну дієздатність, яка була визнана недієздатною?

Так. Якщо  буде   встановлено,   що внаслідок  видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася  здатність  усвідомлювати  значення  своїх  дій  та керувати ними за  заявою  опікуна  або  органу  опіки та піклування суд поновлює  цивільну  дієздатність фізичної особи,  яка була визнана недієздатною. Суд також  припиняє  опіку над цією особою.

  Дякуємо, пані Маріє! Наступного разу ми продовжимо нашу розмову. А наразі нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу Ви зможете, звернувшись до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою:                           м. Дрогобич, пл. Л. Українки,70.

   Андрій Вовк

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар