Інформаційно-аналітичний вісник «Реформи» 9-15 жовтня 2014 року

Інформаційно-аналітичний вісник «Реформи» 9-15 жовтня 2014 року

2014-10-15 20:25:30

Інформаційно-аналітичний вісник

«Реформи»

9-15 жовтня 2014 року

ЗМІСТ

ТЕМА Т??ЖНЯ   3

Антикорупційна реформа  3

НОВ??Н??   20

Планування та забезпечення реформ   20

Податкова реформа  24

Дерегуляція  27

Децентралізація  32

Конституційна реформа  33

Судова реформа  34

Реформа МВС  37

Реформа оборонного сектору  38

Реформа прокуратури  38

Реформування органів державного управління  39

Реформа системи охорони здоров'я  40

Земельна реформа  42

Реформа сільського господарства  42

 

 

 

 

ТЕМА Т??ЖНЯ

 

Антикорупційна реформа

 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про запобігання корупції"

 

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Документ ухвалено в редакції парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Національне антикорупційне бюро України"

 

Метою Закону є визначення системи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, правових засад їх діяльності, порядку їх взаємодії з іншими державними органами, а також правових основ організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Відповідно до Закону, Національне антикорупційне бюро є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його компетенції, а також запобігання вчиненню нових. Завданням Бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Встановлюється також, що: Національне антикорупційне бюро утворюється Президентом України; директор Національного бюро призначається на посаду та звільняється з посади Президентом за згодою Верховної Ради; Верховна Рада 1/3 свого складу може висловити недовіру Директору, що має наслідком його відставку; тощо.

 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки"

 

Закон прийнято в редакції першого читання.

Документом затверджено засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014 — 2017 роки; визначено порядок та суб’єктів здійснення моніторингу, координації її імплементації, а також критерії оцінювання її виконання; доручено Уряду протягом трьох місяців затвердити державну програму, у якій визначити конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальні органи.

Антикорупційна стратегія спрямована, зокрема, на:

створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі аналізу достовірних даних про корупцію, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з корупцією незалежним спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики у партнерстві із громадянським суспільством, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції;

створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів та кращого світового досвіду;

запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади, а також у державних, казенних, комунальних підприємствах та господарських товариствах, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків, забезпечення для суспільства прозорості їх діяльності;

усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи проведення державних закупівель;

подолання корупції у судочинстві;

усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого для відмови від корупційних практик бізнес-клімату та не толерантного ставлення бізнесу до корупції;

створення системи інструментів, які би дозволяли ефективно виявляти та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було предметом злочинної діяльності або одержане як її наслідок, притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів тощо.

Відповідно до Закону:

оцінка ефективності Антикорупційної стратегії здійснюватиметься на основі щорічних досліджень стану корупції в Україні та визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики;

за результатами здійснення досліджень стану корупції, індикаторами успішної реалізації Стратегії будуть збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів, зменшення частки населення, яка мала власний досвід корупційної поведінки, зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а так само громадян, які заявили про факти корупції, що мали щодо них місце, до компетентних органів;

 визначення рівня імплементації міжнародних стандартів оцінюватиметься виходячи із виконання рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції (greco), а також рекомендацій наданих в рамках моніторингу Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної мережі країн  Організації економічної співпраці та розвитку, імплементація Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС,  покращення значення Індексу сприйняття корупції за результатами досліджень "transparency international";

оцінка стану виконання Стратегії здійснюватиметься щороку за результатами парламентських слухань у Верховній Раді України. З цією метою спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики готуватиметься проект щорічної національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики, до якої включатиметься звіт щодо стану виконання Стратегії і який подаватиметься до Верховної Ради України до 1 травня року, наступного за звітним;

Кабінет Міністрів України, з метою виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією, затверджуватиме державну програму, яка переглядатиметься щорічно з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань щодо національного звіту про стан справ з корупцією.

 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів"

 

Закон прийнято в редакції парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Документом вноситься до Господарського кодексу, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального Кодексу, законів "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" низка змін, які спрямовані на встановлення механізму  виявлення фізичної особи – кінцевого вигодоодержувача, а також вільного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Законодавчий акт спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу.

Документом, зокрема:

запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;

виокремлюються заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

змінено підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);

вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);

запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;

встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;

знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;

виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;

поліпшено процедуру зупинення фінансових операцій тощо.

Законом також визнано таким, що втратив чинність, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та внесено зміни до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.

Закон прийнято в редакції Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.

 

 

Президент підписав Указ про створення Національної ради з питань антикорупційної політики

Президент України підписав Указ про створення Національної ради з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчого органу при Президентові.

Згідно з Указом, Національна рада готуватиме Президентові України пропозиції щодо визначення та вдосконалення антикорупційної стратегії, здійснюватиме системний аналіз стану запобігання і протидії корупції, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції.

Крім того, завданням Національної ради є підготовка та надання Главі держави узгоджених пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії корупції. Нацрада оцінюватиме стан реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції (greco), Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших провідних міжнародних організацій у сфері запобігання і протидії корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері.

Головною метою діяльності Ради є довгострокова стратегічна підтримка та розробка впровадження антикорупційної політики, повідомив, коментуючи Указ, Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків.

"Президент є гарантом Конституції, а корупція зараз становить пряму загрозу державному ладу України, тому Президент бере на себе відповідальність за боротьбу з корупцією", - наголосив Заступник Глави АПУ.

Він підкреслив, що ухвалення окремих законів, попри їх важливість, лише закладає підвалини протидії корупції. "Необхідно забезпечити постійний контроль, вдосконалення, моніторинг антикорупційної політики із залученням громадськості. Це є підтвердженням тез, задекларованих Президентом, щодо максимального залучення громадськості до розбудови Української держави", - зазначив Заступник Глави АПУ.

До складу Національної ради входитимуть 17 членів. 9 з них представлятимуть громадськість — це 6 представників громадських об’єднань, які мають досвід підготовки антикорупційних пропозицій, представник Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування та 2 представники об’єднання підприємців. Також до складу Національної ради увійдуть представники Ради суддів, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Національна рада проводитиме свої засідання один раз у два місяці.

Заступник Глави АПУ підкреслив, що в усіх країнах світу питання постійного моніторингу та вдосконалення антикорупційної політики є довгостроковим стратегічним завданням.

 

 

 

Порошенко: Я особисто буду відповідати за боротьбу з корупцією

 Політик наголосив на важливості проведення антикорупційних реформ

Президент України Петро Порошенко заявляє, що бере на себевідповідальність за проведенняантикорупційної реформи. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"За кожну реформу в командівідповідатиме одна людина,конкретна людина. Причому яособисто буду відповідати за боротьбу з корупцією. Ситуація більш ніж критична, а корупція - не менший наш ворог, ніж бойовики, терористи і найманці", - сказав Порошенко, виступаючиперед активом Харківської області в суботу.

Порошенко підкреслив, що створення Національного антикорупційного бюро - лише першийкрок у боротьбі з корупцією "Це спеціальна структура, покликана боротися з корупцією серед вищих посадових осіб. Нікого - я підкреслюю - нікого не буде недоторканного. І це - тільки перший крок. А другим кроком буде пропозиція новій Верховній Раді скасувати депутатськунедоторканність", - сказав президент.

 

 

 

Арсеній Яценюк про ухвалений ВР антикорупційний пакет: "Чесна і прозора влада, чесні прокурори і судді - це те, чого очікує Україна"

У вівторок, 14 жовтня, Верховна Рада України підтримала п’ять антикорупційних законів, розроблених Урядом України і Президентом України.

В антикорупційному пакеті - закон Президента про Національне антикорупційне бюро та чотири урядові законопроекти: «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» (№4284а), щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення  (№5067), «Про запобігання корупції» (№5113) та щодо  визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (№ 5114).

«Увесь пакет, внесений Президентом та Урядом, опрацьований міжнародними експертами і, основне - цей пакет очікує Україна: чесна і прозора влада, чесні прокурори і судді. І для того, щоб вони стали чесними, їх треба всіх вивести на світло», - підкреслив, представляючи законопроекти в парламенті, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що урядовий проект Національної антикорупційної стратегії під час підготовки до другого читання не отримав  жодного зауваження від Парламенту.

Арсеній Яценюк наголосив, що це «базовий документ, як оголосити і виграти війну з корупцією».

Ще один урядовий закон, за словами Арсенія Яценюка, - це «фактично Національний антикорупційний кодекс, який передбач

джерело: Укрінформ


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар