Про тарифи і субсидії

Про тарифи і субсидії

2015-04-08 12:46:23

Про тарифи і субсидії

Про тарифи і субсидії

Матеріали, надані УПСЗН Дрогобицької РДА на прес-конференції для місцевих ЗМІ 

Тарифи на ЖКП

№ п/п

Послуги

Стара ціна

грн.

Нова ціна грн.

Нормативні документи

 

1

Природний газ

З 01.05.2015р.по 30.09.2015р.

Для приготування їжі та підігріву води

 

Для комплексного споживання

За обсяг спожитий до 200м. куб природного газу з 01.10.2015 по 30.04.2016р.

 

понад  200м. куб.

 

 

 

1,089

 

 

 

7,188

 

 

З 01.04.2015р.

 

Постанова НКРЕ від 03.03.2015р.

 № 583

 

 

 

 

 

 

 

1,788

 

 

 

 

 

 

3,600

 

3,645

 

 

 

 

7,188

 

2

 

Електроенергія

 З 01.04.2015р. по 31.08.2015р.

до 150кВт. год.

 

 

28,5

 

 

36,6

 

З 01.04.2015р.

Постанова НКРЕ від 26.02.2015р.

 № 220

 

 

150-600 кВт. год.

 

38,76

63

 

понад 600 кВт. год. 

134,04

140,7

 

 

З 01.09.2015р. по 29.02.2016р.

 

до 150кВт. год. 

 

 

 

 

 

 

 

45,6

 

 

150-600 кВт. год.

 

 

 

78,9

 

 

понад 600 кВт. год.

 

 

147,9

 

 

З 01.03.2016р по 31.08.2016р.

до 150кВт. год.

 

 

 

57

 

 

150-600 кВт. год.

 

 

 

99

 

 

понад 600 кВт. год.

 

 

156

 

 

З 01.09.2016р. по 28.02.2017р.

до 150кВт. год.

 

 

 

 

71,4

 

 

150-600 кВт. год.

 

 

129

 

 

понад 600 кВт. год.

 

163,8

 
  • Примітка – для селищ міського типу обсяг споживання до 100 к Вт. год

                                                                                                           100-600 к.Вт. год

                                                                                                                  Більше 600 к. Вт. год

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

 

ЗМІН?,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., № 19, ст. 683; 1999 р., № 20, ст. 886, № 48, ст. 2350; 2000 р., № 5, ст. 178, № 35, ст. 1511; 2001 р., № 20, ст. 881, № 52, ст. 2373; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2003 р., № 9, ст. 397, № 45, ст. 2362; 2004 р., № 30, ст. 2020; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251, № 42, ст. 1410; 2010 р., № 55, ст. 1869, № 71, ст. 2561; 2011 р., № 22, ст. 914, № 55, ст. 2213, № 71, ст. 2684; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 21, ст. 705; 2014 р., № 73, ст. 2064):

1) у пункті 2:

абзац третій після слів “побутове паливо і природний газ” доповнити словами “або природний газ і електроенергія”;

абзац п’ятий після слів “відповідність вимогам нормативно-правових актів” доповнити словами “, проведених організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж”;

2) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

“3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).”;

3) пункт 4 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами встановлюються Кабінетом Міністрів України.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися структурними підрозділами з питань соціального захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Положення про комісії затверджують органи, які їх утворили.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим—сьомим;

4) у пункті 5:

підпункти 1—4 виключити;

у підпункті 5:

перше речення викласти у такій редакції: “5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.”;

друге речення виключити;

підпункт 6 після слова “осіб” доповнити словами “(осіб, які фактично проживають)”;

5) у першому реченні абзацу першого пункту 51 слова “та виконавчих органів міських і районних рад” замінити словами “, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад”;

6) пункт 6 після слів “на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації” доповнити словами “, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг (далі — орендар)”;

7) у пункті 7:

абзац перший після слів “житловому приміщенні (будинку) осіб” доповнити словами “(осіб, які фактично проживають)”;

абзаци другий і третій пункту 7 викласти у такій редакції:

“Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на наступний період — на початок місяця, з якого призначається субсидія.

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).”;

8) пункти 8, 12 і 13 викласти у такій редакції:

“8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з отриманих особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період — доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населен

джерело: Дрогобицьке земляцтво


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар